لوگوی بیمارستان آتیه
پزشکان گروه کودکان

پزشکان گروه کودکان

از بیشترین امتیاز
گروه کودکان

گروه کودکان

کودکان با رشد سریع تغییرات فیزیکی، عاطفی و رفتاری را تجربه می‌کنند. کودکان و نوجوانان نیازهای پزشکی منحصر به فردی دارند که ممکن است خارج از تخصص پزشکانی باشد که عمدتا بزرگسالان را درمان می‌کنند. متخصصان اطفال می‌توانند به تشخیص بیماری در کودکان کمک کنند. بسیاری از متخصصان اطفال به عنوان پزشک مراقبت‌های اولیه کار می‎کنند. این نوع متخصص اطفال معاینات منظم سلامت و تندرستی را انجام می‍دهد. آنها همچنین طیف وسیعی از شرایط عمومی سلامت را تشخیص داده و درمان می‌کنند، واکسن می‌زنند و توصیه‌های بهداشتی مناسبی را به جوانان و والدین یا مراقبان آنها ارائه می‌کنند. سایر متخصصان اطفال در درمان شرایط خاص پزشکی یا محدوده سنی تخصص دارند. مانند متخصص قلب اطفال، متخصص مغز اطفال و غیره. متخصصان اطفال بیمارستان آتیه پس از تخیص بیماری در صورت نیاز کودکان را در بخش بستری غزال یک و دو این بیمارستان بستری می‌کنند. این دو بخش با فراهم کردن امکانات رفاهی و پرستاران مراقب برای هر تخت، روند بهبود سریع کودکان را تضمین می‌کنند.
نسخه نرم افزار: