لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر شهلا افشار پیمان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر شهلا افشار پیمان

دکتر شهلا افشار پیمان
(با 0 رای)
دکتر شهلا افشار پیماندکتر شهلا افشار پیمان
فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکانفوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان
شماره نظام پزشکی: 45120شماره نظام پزشکی: 45120
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
0
(با 0 رای)
دکتر شهلا افشار پیماندکتر شهلا افشار پیمان
فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکانفوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان
شماره نظام پزشکی: 45120شماره نظام پزشکی: 45120
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
نشانی مراکز فعال دکتر شهلا افشار پیمان
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر شهلا افشار پیمان
دکتر شهلا افشار پیمان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: