لوگوی بیمارستان آتیه
تماس با ما

تماس با ما

تماس با بیمارستان آتیه

آدرس بیمارستان آتیهآدرس :شهرک قدس(غرب)،بلوار فرحزادی،تقاطع شهید دادمان
صندوق پستیصندوق پستی :6564-14151
کدپستیکدپستی :1467773661
تلفن مخابراتتلفن مخابرات :82721-88086081-9
فکسفکس :88086095
تماس با بیمارستان آتیه
پشتیبانی
شنبه تا چهارشنبه: 8:30 تا 16:30
پنجشنبه: 8:30 تا 12:30
آدرس
شهرک قدس (غرب)، بلوارفرحزادی تقاطع شهید دادمان
صندوق پستی: 6564-14151
کدپستی: 1467773661
لوگوی ساده بیمارستان آتیه
نسخه نرم افزار: