لوگوی بیمارستان آتیه
 مشاهده گزارش و تصاویر رادیولوژی

پیگیری جواب تصویر برداری

لطفا کد رهگیری خود را وارد نمایید

با اپلیکیشن بیمارستان آتیه، علاوه بر دسترسی به کلیه سوابق بستری و پاراکلینیک خود در بیمارستان، از امکانات و خدمات آنلاین مشاوره و نوبت دهی آتیه استفاده کنید

وب اپلیکیشن بیمارستان آتیه
نسخه نرم افزار: