لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر احمد نقوی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر احمد نقوی

دکتر احمد نقوی
(با 0 رای)
دکتر احمد نقویدکتر احمد نقوی
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 50478شماره نظام پزشکی: 50478
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر احمد نقویدکتر احمد نقوی
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 50478شماره نظام پزشکی: 50478
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
نشانی مراکز فعال دکتر احمد نقوی
مطب آقای دکتر نقوی
تهران، تهران، شهرک غرب، تقاطع دادمان و فلامک شمالی، طبقه دوم
دکتر احمد نقوی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: