لوگوی بیمارستان آتیه
پزشکان گروه رادیوتراپی

پزشکان گروه رادیوتراپی

از بیشترین امتیاز
گروه رادیوتراپی

گروه رادیوتراپی

رادیوتراپی روشی است که در آن بافت سرطان با تابش مستقیم اشعه‏ های ایکس یا گاما به کانون آن درمان می‏شود. در این روش درمانی با توجه به عوارضی که برای بافت های سالم وجود دارد تلاش می شود حداثر انرژی اشعه روی بافت سرطانی متمرکز شود. شیمی درمانی جراحی به عنوان روش های مکمل برای حذف کامل بافت سرطانی قابل استفاده است. رادیوتراپی با تخریب ماده ژنتیک داخل سلول‏های سرطانی و در نتیجه جلوگیری از تکثیر این سلول‏ها آنها را تخریب می‏کند و در نتیجه این سلول‏ها محکوم به مرگ هستند. در عین حال این خطر برای سلول‏های طبیعی بدن هم وجود دارد. البته اولاً سلول‏های طبیعی رشد کمتری دارند بنابراین کمتر تخریب می‏شوند، ثانیاً خیلی کمتر آسیب می‏بینند و خود را سریع‏تر ترمیم می‏کنند.

نسخه نرم افزار: