لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر امیر نامی مقدم

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر امیر نامی مقدم

دکتر امیر نامی مقدم
(با 0 رای)
اولین وقت آزاد: در 20 ساعت
دکتر امیر نامی مقدمدکتر امیر نامی مقدم
متخصص پرتودرمانی - رادیوتراپیمتخصص پرتودرمانی - رادیوتراپی
شماره نظام پزشکی: 101513شماره نظام پزشکی: 101513
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (سال 1383)
متخصص پرتودرمانی - رادیوتراپیمتخصص پرتودرمانی - رادیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (سال 1392)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر امیر نامی مقدمدکتر امیر نامی مقدم
متخصص پرتودرمانی - رادیوتراپیمتخصص پرتودرمانی - رادیوتراپی
شماره نظام پزشکی: 101513شماره نظام پزشکی: 101513
اولین وقت آزاد: در 20 ساعت
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (سال 1383)
متخصص پرتودرمانی - رادیوتراپیمتخصص پرتودرمانی - رادیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (سال 1392)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
رزومه دکتر امیر نامی مقدم

رزومه دکتر امیر نامی مقدم

  • بورد تخصصی رادیوتراپی انکولوژی
  • رادیوتراپی
  • شیمی درمانی
  • هورمون درمانی

  • عضو هیئت علمی و مدیر گروه رادیوانکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  • عضو ISLD
  • عضو ASCO
  • عضو ESMO
رزومه دکتر امیر نامی مقدم
رزرو مشاوره پزشکی دکتر امیر نامی مقدم

رزرو مشاوره پزشکی دکتر امیر نامی مقدم

تاریخ و ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید.تاریخ و ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید.
نشانی مراکز فعال دکتر امیر نامی مقدم
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر امیر نامی مقدم
دکتر امیر نامی مقدم را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: