لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر صادق صابری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر صادق صابری

دکتر صادق صابری
(با 0 رای)
دکتر صادق صابریدکتر صادق صابری
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 77919شماره نظام پزشکی: 77919
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
0
(با 0 رای)
دکتر صادق صابریدکتر صادق صابری
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 77919شماره نظام پزشکی: 77919
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دکتر صادق صابری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: