لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محسن افشین منش

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محسن افشین منش

دکتر محسن افشین منش
(با 0 رای)
دکتر محسن افشین منشدکتر محسن افشین منش
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 21097شماره نظام پزشکی: 21097
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (سال 1361)
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد (سال 1370)
0
(با 0 رای)
دکتر محسن افشین منشدکتر محسن افشین منش
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 21097شماره نظام پزشکی: 21097
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (سال 1361)
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد (سال 1370)
رزومه دکتر محسن افشین منش

رزومه دکتر محسن افشین منش

  • گذراندن دوره هاى تکمیلى تخصصى در زمینه ارتروپلاستى زانو و هیپ(لگن) در اسپانیا و اتریش
  • عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران
  • عضو انجمن هیپ ایران
  • جراحى هاى تعویض مفاصل هیپ و زانو
  • ناهنجاریهاى مادرزادى
  • اصلاح ‌دفرمیتی های استخوان و مفاصل (پای پرانتزی)
  • تروما(سوانح )
رزومه دکتر محسن افشین منش
نشانی مراکز فعال دکتر محسن افشین منش
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر محسن افشین منش
دکتر محسن افشین منش را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: