لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر حسین فراهینی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر حسین فراهینی

دکتر حسین فراهینی
(با 0 رای)
دکتر حسین فراهینیدکتر حسین فراهینی
فلوشیپ جراحی زانوفلوشیپ جراحی زانو
شماره نظام پزشکی: 20375شماره نظام پزشکی: 20375
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (سال 1360)
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی ایران (سال 1368)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
فلوشیپ جراحی زانوفلوشیپ جراحی زانو از دانشگاه علوم پزشکی ایران (سال 1376)
0
(با 0 رای)
دکتر حسین فراهینیدکتر حسین فراهینی
فلوشیپ جراحی زانوفلوشیپ جراحی زانو
شماره نظام پزشکی: 20375شماره نظام پزشکی: 20375
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (سال 1360)
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی ایران (سال 1368)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
فلوشیپ جراحی زانوفلوشیپ جراحی زانو از دانشگاه علوم پزشکی ایران (سال 1376)
رزومه دکتر حسین فراهینی

رزومه دکتر حسین فراهینی

  •  مدیر مسئول نشریه طب و ورزش و پیک سلامت (فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران)
  •  معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1377 تا 1386
  •  رییس فدراسیون پزشکی کشور از سال 1376 تا 1383
  •  مدیر کل آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1369 تا 1371
  •  استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1368 تاکنون
رزومه دکتر حسین فراهینی
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر حسین فراهینی
دکتر حسین فراهینی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: