لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر هستی منصوره انصار

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر هستی منصوره انصار

دکتر هستی منصوره انصار
دکتر هستی منصوره انصاردکتر هستی منصوره انصار
دکترای تخصصی علوم تغذیهدکترای تخصصی علوم تغذیه
شماره نظام پزشکی: ت-625شماره نظام پزشکی: ت-625
0
دکتر هستی منصوره انصاردکتر هستی منصوره انصار
دکترای تخصصی علوم تغذیهدکترای تخصصی علوم تغذیه
شماره نظام پزشکی: ت-625شماره نظام پزشکی: ت-625
0
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر هستی منصوره انصار
دکتر هستی منصوره انصار را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
پشتیبانی
شنبه تا چهارشنبه: 8:30 تا 16:30
پنجشنبه: 8:30 تا 12:30
آدرس
شهرک قدس (غرب)، بلوارفرحزادی تقاطع شهید دادمان
صندوق پستی: 6564-14151
کدپستی: 1467773661
لوگوی ساده بیمارستان آتیه
نسخه نرم افزار: