لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر حمید صادقی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر حمید صادقی

دکتر حمید صادقی
(با 0 رای)
دکتر حمید صادقیدکتر حمید صادقی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 112840شماره نظام پزشکی: 112840
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر حمید صادقیدکتر حمید صادقی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 112840شماره نظام پزشکی: 112840
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر حمید صادقی
دکتر حمید صادقی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: