لوگوی بیمارستان آتیه
پزشکان گروه الکتروفیزیولوژی قلب

پزشکان گروه الکتروفیزیولوژی قلب

از بیشترین امتیاز
گروه الکتروفیزیولوژی قلب

گروه الکتروفیزیولوژی قلب

بررسی الکتروفیزولوژیک (EPS) روشی تشخیصی برای ارزیابی سیستم هدایتی قلب و بی نظمی ضربان قلب است. سیستم هدایتی قلب به طور طبیعی انقباض بخش های مختلف قلب را هماهنگ می کند. این هماهنگی باعث جریان خون در جهت مناسب و خونرسانی به سراسر بدن می شود.

در جریان EPS پزشک معالج شما الکترود ظریفی از طریق وریدهای گردن وکشاله ران داخل قلب هدایت می شود. این الکترودها سیگنال های اکتریکی قلب را اندازه گیری می کند و به این روش علل اختلالات ضربان قلب را تشخیص می دهند.

شما به یکی از دلایل زیر ممکن است به این روش تشخیصی نیاز داشته باشید:

  • ارزیابی شکایاتی نظیر ضعف،‌سرگیجه و تپش قلب،
  • بررسی و ارزیابی علل احتمالی تندی یا کندی ضربان قلب،
  • تشخیص منشا ضربان های نابجای قلبی و درمان آن ها و
  • بررسی اثر داروهای قلبی.
نسخه نرم افزار: