لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر فاطمه عالیانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر فاطمه عالیانی

دکتر فاطمه عالیانی
(با 0 رای)
دکتر فاطمه عالیانیدکتر فاطمه عالیانی
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 148126شماره نظام پزشکی: 148126
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
0
(با 0 رای)
دکتر فاطمه عالیانیدکتر فاطمه عالیانی
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 148126شماره نظام پزشکی: 148126
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر فاطمه عالیانی
دکتر فاطمه عالیانی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: