لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر علی کاظمیان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر علی کاظمیان

دکتر علی کاظمیان
دکتر علی کاظمیاندکتر علی کاظمیان
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 44006شماره نظام پزشکی: 44006
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
دکتر علی کاظمیاندکتر علی کاظمیان
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 44006شماره نظام پزشکی: 44006
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
رزومه دکتر علی کاظمیان

رزومه دکتر علی کاظمیان

  • ویزیت نوزادان وکودکان در زمینه بیماریهای آنها
  • بررسی ومشاوره جهت رشد ونمو نوزادان وکودکان واکسیناسیون همه سنین
  • مشاوره مادران وپدران درزمینه های مختلف مربوط به نگهداری از نوزادان شیرمادر جنبه های روحی روانی مرتبط با انها بخصوص برای اولین فرزند تحوه برخورد با کودکان در سنین مختلف و...
رزومه دکتر علی کاظمیان
0
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر علی کاظمیان
دکتر علی کاظمیان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: