لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر علی کاظمیان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر علی کاظمیان

دکتر علی کاظمیان
(با 0 رای)
دکتر علی کاظمیاندکتر علی کاظمیان
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 44006شماره نظام پزشکی: 44006
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر علی کاظمیاندکتر علی کاظمیان
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 44006شماره نظام پزشکی: 44006
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
رزومه دکتر علی کاظمیان

رزومه دکتر علی کاظمیان

  • ویزیت نوزادان وکودکان در زمینه بیماریهای آنها
  • بررسی و مشاوره جهت رشد  ونمو نوزادان و کودکان واکسیناسیون همه سنین
  • مشاوره مادران و پدران درزمینه های مختلف مربوط به نگهداری از نوزادان شیر مادر جنبه های روحی روانی مرتبط با آنها بخصوص برای اولین فرزند تحوه برخورد با کودکان در سنین مختلف و...
رزومه دکتر علی کاظمیان
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر علی کاظمیان
دکتر علی کاظمیان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: