لوگوی بیمارستان آتیه
پزشکان گروه ارتوپدی فنی

پزشکان گروه ارتوپدی فنی

از بیشترین امتیاز
داده ای یافت نشد.
داده ای یافت نشد.
گروه ارتوپدی فنی

گروه ارتوپدی فنی

مرکز ارتوپدی فنی آتیه در کنار دیگر واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان در بهمن ماه سال 1377 راه‌اندازی شد. بیمارستان آتیه اولین بیمارستان خصوصی کشور می‌باشد که اقدام به تاسیس مرکز ارتوپدی فنی به‌صورت تخصصی و مجهز نموده است، زیرا این ویژگی فقط در بیمارستان‌های فوق تخصصی و مدرن در سطح جهان دیده می‌شود.

این مرکز از اهمیت ویژه‌ای برای بیماران (خصوصاً بستری) و تیم درمانی برخوردار است که اهم این ویژگی‌ها را به صورت خلاصه در موارد ذیل می‌توان برشمرد:

  • کاهش زمان انتظار بیمار جهت دریافت وسیله (ارتز یا پروتز) پس از تجویز پزشک معالج،
  • امکان مشاوره بهتر در موارد خاص و پیچیده (مانند آمپوتاسیون‌ها)،
  • امکان BED OFF سریع بیماران بستری (مانند جراحی‌های مغز و اعصاب و ...)،
  • تسریع در ترخیص بیمار و کاهش هزینه‌های اقامت در بیمارستان،
  • امکان یاری‌رسانی به بخش اورژانس در موارد شکستگی‌های حاد و
  • ساخت  انواع بریسهای اصلاحی  و نگهدارنده.
نسخه نرم افزار: