لوگوی بیمارستان آتیه
پزشکان گروه روانپزشکی

پزشکان گروه روانپزشکی

از بیشترین امتیاز
گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی

روانپزشکی حوزه‌ای از پزشکی است که شامل مطالعه، تشخیص و درمان اختلالات سلامت روان است. سلامت روان یک فرد تحت تأثیر ترکیبی از عواملی است که هم مختص یک فرد است و هم به تعامل با جامعه، جامعه و خانواده مربوط می‌شود. چندین مؤلفه برای سلامت روان وجود دارد از جمله عزت نفس، مهارت‌های ارتباطی و غیره. روانپزشک پزشکی است که با تشخیص، درمان، مدیریت و پیشگیری از سلامت روان و مشکلات عاطفی سروکار دارد. روانپزشکان از انواع مختلفی از درمان برای مدیریت بیماری‌های روانی استفاده می‌کنند، از جمله روان درمانی، داروهایی مانند داروهای ضد روان پریشی، تثبیت کننده‌های خلق و خو و داروهای ضد افسردگی. روان درمانی ممکن است شامل درمان شناختی رفتاری، خانواده درمانی یا مشاوره گروهی باشد. در موارد شدید نیز ممکن است نیاز به بستری شدن باشد. بخش اعصاب و روان بیمارستان آتیه تحت عنوان بخش بهار مرکز بستری و مراقبت از بیماران اعصاب و روان است.
نسخه نرم افزار: