لوگوی بیمارستان آتیه
پزشکان گروه جراحی دست

پزشکان گروه جراحی دست

از بیشترین امتیاز
گروه جراحی دست

گروه جراحی دست

پشتیبانی
شنبه تا چهارشنبه: 8:30 تا 16:30
پنجشنبه: 8:30 تا 12:30
آدرس
شهرک قدس (غرب)، بلوارفرحزادی تقاطع شهید دادمان
صندوق پستی: 6564-14151
کدپستی: 1467773661
لوگوی ساده بیمارستان آتیه
نسخه نرم افزار: