لوگوی بیمارستان آتیه
پزشکان گروه اکوکاردیوگرافی

پزشکان گروه اکوکاردیوگرافی

از بیشترین امتیاز
گروه اکوکاردیوگرافی

گروه اکوکاردیوگرافی

دستگاه اکوکاردیوگرام از امواج صوتی استفاده می کند تا تصاویر قابل بررسی از قلب شما فراهم کند. متخصص قلب و عروق به کمک این روش ساده و ارزان، ضربان و قدرت ماهیچه قلبی شما را چک می کند و با استفاده از تصاویر اکوکاردیوگرافی بیماریهای مختلف را تشخیص می دهد. 

پزشک معالج شما ممکن است برای تشخیص موارد زیر از اکوکاردیوگرافی استفاده کند:

  • تشخیص بیماری های دریچه ای و ماهیچه ای قلب،
  • تعیین احتمال وجود منشا قلبی برای برخی شکایات بیمار نظیر تنگی نفس،‌درد قفسه سینه و .... و
  • تشخیص بیماری های مادرزادی قلب .

جالب است بدانید:

  • این روش درمانی ساده و در دسترس انواع متفاوتی دارد که بر حسب شرایط بالینی بیمار و به تشخیص پزشک معالج برای بیمار انجام خواهد شد:
  • اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک،
  • اکوکاردیوگرافی از راه مری،
  • اکوکاردیوگرافی داپلر و
  • اکوکاردیوگرافی استرس.

 

 

نسخه نرم افزار: