لوگوی بیمارستان آتیه
پزشکان گروه بیهوشی

پزشکان گروه بیهوشی

از بیشترین امتیاز
گروه بیهوشی

گروه بیهوشی

بیهوشی یکی از تخصص های پزشکی است که مسئولیت ایجاد بی دردی قبل از عمل، در حین عمل و بعد از عمل جراحی را بر عهده دارد.

متخصصین این رشته پس از دوره پزشکی عمومی دوره تخصصی این رشته را می گذرانند و قالیت های مختلفی برای بیهوش کردن بیماران کسب می کنند.متخصصین این رشته ها با دانش و شناخت وسیعی که از داروهای تزریقی و گازهای استنشاقی دارند بیماران را بیهوش می کنند. در واقع بدون کمک متخصصین بیهوشی امکان انجام اعمال جراحی وجود ندارد. متخصصین بیهوشی کردن بیماران با گذراندن دوره های فوق تخصصی می توانند در حوزه درمان دردهای مزمن و مراقبت های بحرانی بیماران بستری در بخش های ویژه فعالیت کنند.

جالب است بدانید:

قدمت رشته بیهوشی به سالهای 1200 میلادی بازمیگردد که یک پزشک ایتالیایی برای ایجاد بی دردی در حین عمل جراحی از اسفنج آغشته به مواد مخدر استفاده کرد. هر چند در اواسط قرن هجدهم متخصصین این رشته فعالیت خود را به عنوان تخصصی مستقل با استفاده از گازها و داروهای بیهوشی آغاز کردند.

 

نسخه نرم افزار: