لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سید وحید حسینی نژاد

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سید وحید حسینی نژاد

دکتر سید وحید حسینی نژاد
(با 0 رای)
دکتر سید وحید حسینی نژاددکتر سید وحید حسینی نژاد
کارشناس شنوایی‌شناسی (ادیولوژی)کارشناس شنوایی‌شناسی (ادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: ش-396شماره نظام پزشکی: ش-396
0
(با 0 رای)
دکتر سید وحید حسینی نژاددکتر سید وحید حسینی نژاد
کارشناس شنوایی‌شناسی (ادیولوژی)کارشناس شنوایی‌شناسی (ادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: ش-396شماره نظام پزشکی: ش-396
رزومه دکتر سید وحید حسینی نژاد

رزومه دکتر سید وحید حسینی نژاد

  • دارای بیش از چهارده سال سابقه فعالیت کلینیکی
  • دارای مدرک تجویز و تنظیم سمعک از آلمان
رزومه دکتر سید وحید حسینی نژاد
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر سید وحید حسینی نژاد
دکتر سید وحید حسینی نژاد را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: