لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی سید وحید حسینی نژاد

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از سید وحید حسینی نژاد

سید وحید حسینی نژاد
(با 0 رای)
سید وحید حسینی نژادسید وحید حسینی نژاد
کارشناس شنوایی‌شناسی (ادیولوژی)کارشناس شنوایی‌شناسی (ادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: ش-396شماره نظام پزشکی: ش-396
0
(با 0 رای)
سید وحید حسینی نژادسید وحید حسینی نژاد
کارشناس شنوایی‌شناسی (ادیولوژی)کارشناس شنوایی‌شناسی (ادیولوژی)
شماره نظام پزشکی: ش-396شماره نظام پزشکی: ش-396
رزومه سید وحید حسینی نژاد

رزومه سید وحید حسینی نژاد

  • دارای بیش از چهارده سال سابقه فعالیت کلینیکی
  • دارای مدرک تجویز و تنظیم سمعک از آلمان
رزومه سید وحید حسینی نژاد
گروه های تخصصی مرتبط با سید وحید حسینی نژاد
سید وحید حسینی نژاد را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: