لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر زویا صادقی پور

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر زویا صادقی پور

دکتر زویا صادقی پور
(با 0 رای)
دکتر زویا صادقی پوردکتر زویا صادقی پور
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 109185شماره نظام پزشکی: 109185
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر زویا صادقی پوردکتر زویا صادقی پور
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 109185شماره نظام پزشکی: 109185
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دکتر زویا صادقی پور را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: