لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر زهره کریمی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر زهره کریمی

دکتر زهره کریمی
(با 0 رای)
دکتر زهره کریمیدکتر زهره کریمی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 17121شماره نظام پزشکی: 17121
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر زهره کریمیدکتر زهره کریمی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 17121شماره نظام پزشکی: 17121
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر زهره کریمی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: