لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر ژاله فاضل

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر ژاله فاضل

دکتر ژاله فاضل
(با 0 رای)
دکتر ژاله فاضلدکتر ژاله فاضل
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 25648شماره نظام پزشکی: 25648
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر ژاله فاضلدکتر ژاله فاضل
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 25648شماره نظام پزشکی: 25648
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر ژاله فاضل را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: