لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر زهرا لاله اسلامیان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر زهرا لاله اسلامیان

دکتر زهرا لاله اسلامیان
(با 0 رای)
دکتر زهرا لاله اسلامیاندکتر زهرا لاله اسلامیان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 24234شماره نظام پزشکی: 24234
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر زهرا لاله اسلامیاندکتر زهرا لاله اسلامیان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 24234شماره نظام پزشکی: 24234
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دکتر زهرا لاله اسلامیان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: