لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر زهرا قدوسی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر زهرا قدوسی

دکتر زهرا قدوسی
(با 0 رای)
دکتر زهرا قدوسیدکتر زهرا قدوسی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 48141شماره نظام پزشکی: 48141
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر زهرا قدوسیدکتر زهرا قدوسی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 48141شماره نظام پزشکی: 48141
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر زهرا قدوسی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: