لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر زهرا ابوالمعصومی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر زهرا ابوالمعصومی

دکتر زهرا ابوالمعصومی
(با 0 رای)
دکتر زهرا ابوالمعصومیدکتر زهرا ابوالمعصومی
متخصص پزشکی قانونیمتخصص پزشکی قانونی
شماره نظام پزشکی: 55689شماره نظام پزشکی: 55689
متخصص پزشکی قانونیمتخصص پزشکی قانونی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر زهرا ابوالمعصومیدکتر زهرا ابوالمعصومی
متخصص پزشکی قانونیمتخصص پزشکی قانونی
شماره نظام پزشکی: 55689شماره نظام پزشکی: 55689
متخصص پزشکی قانونیمتخصص پزشکی قانونی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر زهرا ابوالمعصومی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: