لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر یحیی کیانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر یحیی کیانی

دکتر یحیی کیانی
(با 0 رای)
دکتر یحیی کیانیدکتر یحیی کیانی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 65589شماره نظام پزشکی: 65589
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
0
(با 0 رای)
دکتر یحیی کیانیدکتر یحیی کیانی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 65589شماره نظام پزشکی: 65589
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دکتر یحیی کیانی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: