لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر وحید شجاعی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر وحید شجاعی

دکتر وحید شجاعی
(با 0 رای)
دکتر وحید شجاعیدکتر وحید شجاعی
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 125646شماره نظام پزشکی: 125646
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر وحید شجاعیدکتر وحید شجاعی
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 125646شماره نظام پزشکی: 125646
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر وحید شجاعی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: