لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر وحید لطفی فرد

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر وحید لطفی فرد

دکتر وحید لطفی فرد
(با 0 رای)
دکتر وحید لطفی فرددکتر وحید لطفی فرد
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
شماره نظام پزشکی: 103114شماره نظام پزشکی: 103114
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
0
(با 0 رای)
دکتر وحید لطفی فرددکتر وحید لطفی فرد
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
شماره نظام پزشکی: 103114شماره نظام پزشکی: 103114
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
دکتر وحید لطفی فرد را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: