لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر وقار گنجوی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر وقار گنجوی

دکتر وقار گنجوی
(با 0 رای)
دکتر وقار گنجویدکتر وقار گنجوی
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 15134شماره نظام پزشکی: 15134
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر وقار گنجویدکتر وقار گنجوی
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 15134شماره نظام پزشکی: 15134
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر وقار گنجوی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: