لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر تقی بغدادی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر تقی بغدادی

دکتر تقی بغدادی
(با 0 رای)
دکتر تقی بغدادیدکتر تقی بغدادی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 17238شماره نظام پزشکی: 17238
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
0
(با 0 رای)
دکتر تقی بغدادیدکتر تقی بغدادی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 17238شماره نظام پزشکی: 17238
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دکتر تقی بغدادی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: