لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سوزان شناسا

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سوزان شناسا

دکتر سوزان شناسا
(با 0 رای)
دکتر سوزان شناسادکتر سوزان شناسا
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 41596شماره نظام پزشکی: 41596
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر سوزان شناسادکتر سوزان شناسا
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 41596شماره نظام پزشکی: 41596
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر سوزان شناسا را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: