لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سمیه ولدخانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سمیه ولدخانی

دکتر سمیه ولدخانی
(با 0 رای)
دکتر سمیه ولدخانیدکتر سمیه ولدخانی
متخصص طب اورژانسمتخصص طب اورژانس
شماره نظام پزشکی: 130363شماره نظام پزشکی: 130363
متخصص طب اورژانسمتخصص طب اورژانس
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر سمیه ولدخانیدکتر سمیه ولدخانی
متخصص طب اورژانسمتخصص طب اورژانس
شماره نظام پزشکی: 130363شماره نظام پزشکی: 130363
متخصص طب اورژانسمتخصص طب اورژانس
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر سمیه ولدخانی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: