لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سیما مولوی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سیما مولوی

دکتر سیما مولوی
(با 0 رای)
دکتر سیما مولویدکتر سیما مولوی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 71025شماره نظام پزشکی: 71025
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر سیما مولویدکتر سیما مولوی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 71025شماره نظام پزشکی: 71025
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر سیما مولوی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: