لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سیما عزیز محمدی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سیما عزیز محمدی

دکتر سیما عزیز محمدی
(با 0 رای)
دکتر سیما عزیز محمدیدکتر سیما عزیز محمدی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 96237شماره نظام پزشکی: 96237
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر سیما عزیز محمدیدکتر سیما عزیز محمدی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 96237شماره نظام پزشکی: 96237
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دکتر سیما عزیز محمدی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: