لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر شکوه السادات میر علایی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر شکوه السادات میر علایی

دکتر شکوه السادات میر علایی
(با 0 رای)
دکتر شکوه السادات میر علاییدکتر شکوه السادات میر علایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 29950شماره نظام پزشکی: 29950
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر شکوه السادات میر علاییدکتر شکوه السادات میر علایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 29950شماره نظام پزشکی: 29950
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر شکوه السادات میر علایی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: