لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر شیوا فارغ بال

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر شیوا فارغ بال

دکتر شیوا فارغ بال
(با 0 رای)
دکتر شیوا فارغ بالدکتر شیوا فارغ بال
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 30275شماره نظام پزشکی: 30275
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر شیوا فارغ بالدکتر شیوا فارغ بال
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 30275شماره نظام پزشکی: 30275
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر شیوا فارغ بال را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: