لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر شیرزاد هوشیان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر شیرزاد هوشیان

دکتر شیرزاد هوشیان
(با 0 رای)
دکتر شیرزاد هوشیاندکتر شیرزاد هوشیان
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 136252شماره نظام پزشکی: 136252
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
0
(با 0 رای)
دکتر شیرزاد هوشیاندکتر شیرزاد هوشیان
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 136252شماره نظام پزشکی: 136252
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دکتر شیرزاد هوشیان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: