لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر شروین نجفی زاده

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر شروین نجفی زاده

دکتر شروین نجفی زاده
(با 0 رای)
دکتر شروین نجفی زادهدکتر شروین نجفی زاده
فلوشیپ جراحی عروقفلوشیپ جراحی عروق
شماره نظام پزشکی: 46844شماره نظام پزشکی: 46844
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر شروین نجفی زادهدکتر شروین نجفی زاده
فلوشیپ جراحی عروقفلوشیپ جراحی عروق
شماره نظام پزشکی: 46844شماره نظام پزشکی: 46844
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر شروین نجفی زاده را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: