لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سید شاهرخ تقوی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سید شاهرخ تقوی

دکتر سید شاهرخ تقوی
(با 0 رای)
دکتر سید شاهرخ تقویدکتر سید شاهرخ تقوی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 39921شماره نظام پزشکی: 39921
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
0
(با 0 رای)
دکتر سید شاهرخ تقویدکتر سید شاهرخ تقوی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 39921شماره نظام پزشکی: 39921
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دکتر سید شاهرخ تقوی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: