لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر شهریار ناطق

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر شهریار ناطق

دکتر شهریار ناطق
(با 0 رای)
دکتر شهریار ناطقدکتر شهریار ناطق
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
شماره نظام پزشکی: 105201شماره نظام پزشکی: 105201
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر شهریار ناطقدکتر شهریار ناطق
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
شماره نظام پزشکی: 105201شماره نظام پزشکی: 105201
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر شهریار ناطق را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: