لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر شهریار ناطق

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر شهریار ناطق

دکتر شهریار ناطق
(با 0 رای)
دکتر شهریار ناطقدکتر شهریار ناطق
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
شماره نظام پزشکی: 105201شماره نظام پزشکی: 105201
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر شهریار ناطقدکتر شهریار ناطق
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
شماره نظام پزشکی: 105201شماره نظام پزشکی: 105201
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
نشانی مراکز فعال دکتر شهریار ناطق
مطب آقای دکتر شهریار ناطق(آتیه 2)
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بعداز ایوانک، بیمارستان آتیه 2، طبقه 18
دکتر شهریار ناطق را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: