لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر شهناز اتابک

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر شهناز اتابک

دکتر شهناز اتابک
(با 0 رای)
دکتر شهناز اتابکدکتر شهناز اتابک
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
شماره نظام پزشکی: 17380شماره نظام پزشکی: 17380
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
0
(با 0 رای)
دکتر شهناز اتابکدکتر شهناز اتابک
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
شماره نظام پزشکی: 17380شماره نظام پزشکی: 17380
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دکتر شهناز اتابک را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: