لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر شهلا نوری اردبیلی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر شهلا نوری اردبیلی

دکتر شهلا نوری اردبیلی
(با 0 رای)
دکتر شهلا نوری اردبیلیدکتر شهلا نوری اردبیلی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 87475شماره نظام پزشکی: 87475
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر شهلا نوری اردبیلیدکتر شهلا نوری اردبیلی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 87475شماره نظام پزشکی: 87475
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر شهلا نوری اردبیلی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: