لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر شهلا بهره مند

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر شهلا بهره مند

دکتر شهلا بهره مند
(با 0 رای)
دکتر شهلا بهره منددکتر شهلا بهره مند
فوق تخصص بیماری‌های گوارش کودکانفوق تخصص بیماری‌های گوارش کودکان
شماره نظام پزشکی: 16611شماره نظام پزشکی: 16611
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
0
(با 0 رای)
دکتر شهلا بهره منددکتر شهلا بهره مند
فوق تخصص بیماری‌های گوارش کودکانفوق تخصص بیماری‌های گوارش کودکان
شماره نظام پزشکی: 16611شماره نظام پزشکی: 16611
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دکتر شهلا بهره مند را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: