لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر شاهین نریمان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر شاهین نریمان

دکتر شاهین نریمان
(با 0 رای)
دکتر شاهین نریماندکتر شاهین نریمان
فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولدفوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد
شماره نظام پزشکی: 77101شماره نظام پزشکی: 77101
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر شاهین نریماندکتر شاهین نریمان
فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولدفوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد
شماره نظام پزشکی: 77101شماره نظام پزشکی: 77101
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر شاهین نریمان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: