لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سیده شاهد شعاری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سیده شاهد شعاری

دکتر سیده شاهد شعاری
(با 0 رای)
دکتر سیده شاهد شعاریدکتر سیده شاهد شعاری
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 36451شماره نظام پزشکی: 36451
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر سیده شاهد شعاریدکتر سیده شاهد شعاری
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 36451شماره نظام پزشکی: 36451
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر سیده شاهد شعاری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: