لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر شهاب شهابی شهمیری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر شهاب شهابی شهمیری

دکتر شهاب شهابی شهمیری
(با 0 رای)
دکتر شهاب شهابی شهمیریدکتر شهاب شهابی شهمیری
فلوشیپ جراحی درون‌بین - لاپاراسکوپیفلوشیپ جراحی درون‌بین - لاپاراسکوپی
شماره نظام پزشکی: 138849شماره نظام پزشکی: 138849
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر شهاب شهابی شهمیریدکتر شهاب شهابی شهمیری
فلوشیپ جراحی درون‌بین - لاپاراسکوپیفلوشیپ جراحی درون‌بین - لاپاراسکوپی
شماره نظام پزشکی: 138849شماره نظام پزشکی: 138849
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر شهاب شهابی شهمیری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: