لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سید علی موسوی الملکی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سید علی موسوی الملکی

دکتر سید علی موسوی الملکی
(با 0 رای)
دکتر سید علی موسوی الملکیدکتر سید علی موسوی الملکی
فلوشیپ جراحی درون‌بین - لاپاراسکوپیفلوشیپ جراحی درون‌بین - لاپاراسکوپی
شماره نظام پزشکی: 115233شماره نظام پزشکی: 115233
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر سید علی موسوی الملکیدکتر سید علی موسوی الملکی
فلوشیپ جراحی درون‌بین - لاپاراسکوپیفلوشیپ جراحی درون‌بین - لاپاراسکوپی
شماره نظام پزشکی: 115233شماره نظام پزشکی: 115233
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر سید علی موسوی الملکی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: