لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سید جمال موسوی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سید جمال موسوی

دکتر سید جمال موسوی
(با 0 رای)
دکتر سید جمال موسویدکتر سید جمال موسوی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 95595شماره نظام پزشکی: 95595
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر سید جمال موسویدکتر سید جمال موسوی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 95595شماره نظام پزشکی: 95595
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر سید جمال موسوی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: